Documents

    RED System Launch Bulgaria Invitation

On 22 March, 2012, the Center for the Study of Democracy, part of the RED Network Combating Racism and Xenophobia, will announce the public launch of the RED Portal. Following the Portal’s official launch in Brussels, the RED Network and the Portal components - Early Warning System and the Atlas of Racism, Discrimination and Equality will be presented to representatives of Bulgaria’s state institutions and non-government organisations working in the area of antidiscrimination and countering racism and hate crime. The event will take place at the Center for the Study of Democracy's conference hall at 11.00 AM.


На 22 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията, част от RED Network ‐ мрежа от неправителствени организации от 17 държави ‐ членки на ЕС, организира публично представяне на Портала за права, равенство и многообразие RED. Порталът стартира официално на 19 март и включва два основни компонента – система за ранно предупреждение и атлас на расизма и дискриминацията, които ще бъдат представени на представители на държавни институции и неправителствени организации, работещи в областите на антидискриминация и противодействие на расистки престъпления. Събитието ще се проведе в конферентната зала на Центъра за изследване на демокрацията от 11.00 часа.